Verksamhet


Pistolsektionen
Här under är en lista med de skjutformer som mest frekvent utövas inom pistolsektionen.

Gevärsektionen
Gevärssektionen bedriver:
 • Luftgevärsskytte
  Luftgevärsskytte bedrivs under vinterhalvåret i LG–hallen, ett skyddsrum under Läredaskolans matsal (ingång källartrappan).

  Verksamheten är inriktad mot åldersgruppen 7 år och uppåt. Vi skjuter luftgevär på 10 m, gevären drivs med en CO2-tub och laddas med en 4,5 mm blykula. Vi skjuter på Kongsbergs tavel-automatik.

  Du är välkommen att prova 1-2 ggr innan du betalar medlemsavgiften. Som medlem får du låna vapen med nödvändiga tillbehör (ammunition ingår).

  Grenar:
  - Banskjutning, skjutställning beroende på ålder och klass, sittande med stöd, sittande med rem-stöd eller stående.
  Träningsomgång:
  20 skottsserier med provskott, ca 20 minuter.
  Tävlingsomgång:
  40 skott med provskott maxtid 60 minuter.

  Vi tränar ibland även på
  -Fältskyttefigurer

 • Korthållsskytte
  Korthållsskytte skjuts under sommarhalvåret på skjutbanan, Bultvägen 12, 50 m banan.

  Verksamheten är inriktad mot åldersgrupperna 10 år och uppåt. Vi skjuter kh- gevär på 50 m, geväret laddas med ett krutskott 22-long (5,6 mm). Vi skjuter på en 6-pricks papptavla.

  Som medlem får du låna vapen med nödvändiga tillbehör och köpa ammunition (0,50kr/skott gäller 2021).

  Grenar:
  - Banskjutning, skjutställning beroende på ålder och klass.
  Liggande med stöd, liggande med rem-stöd, knästående och stående.
  Grundomgång:
  Valfritt antal provskott samt 4*fem skott ca 20 minuter i liggande klasser.

  Vi tränar ibland även på
  - Fältskyttefigurer, 20-100 m med olika skjuttider.
  - Fallmålsskytte

 • Kpistskjutning
  Kpistskytte tränas mars-november på skjutbanan Bultvägen 12, 100 m banan.
  Verksamheten är inriktad mot åldersgrupperna 18 år och uppåt. Vi skjuter kpist m45B som laddas med ett magasin om 1-10 krutskott (9 mm). Vi skjuter på internationell precisionstavla på 100 m. Vi är idag tre aktiva skyttar med egen utrustning.

  Grenar:
  - Banskjutning, skjutställning beroende på klass, liggande, knästående och stående.
  Grundomgång liggandeskytt, 5 provskott, 4*liggandeserier på fem skott under 15 sekunder.
  Grundomgång ställningsskytt, 5 provskott i valfri skjutställning, 2*liggandeserier på fem skott under 15 sekunder, 1 knästående på fem skott under tre minuter, 1 stående på fem skott under tre minuter.

  Vi tränar o tävlar även på
  - Fältskyttefigurer, 40-200 m med varierande skjuttider.

Antiksektionen
Antikskyttesektionen
Skjutning med svartkrutsvapen (antikskytte) började i Hässleholm år 1974 då Skånska Svartkrutsklubben bildades. Trevliga skjutningar med Svartkrutsskytte är lite som en familjefest, alla följer med och oftast så avslutas skyttet med en gemensam trevlig samvaro.

Antikskytte
Sektionen skjuter och tävlar med både pistol, revolver och gevär. Vi använder både nytillverkade kopior av äldre vapen och dels originalvapen. Att skjuta med svartkrut är en utmaning, det krävs tålamod och många försök för att få ett äldre vapen att skjuta väl. När det väl lyckas så skjuter dessa äldre vapen väl så bra som ett nytillverkat vapen med rökfri ammunition. Ammunition för dessa äldre vapen finns knappast att köpa utan här måste skytten själv ladda sin ammunition och stöpa sina kulor. Vi skjuter gevär mot precisionstavla på både 50 och 100 m. Pistol och revolver skjuter vi på 25 m skjutavstånd.

Alla serier omfattar 13 skott och de tre sämsta skotten räknas bort i poängräkningen. Denna bestämmelse tillkom i Frankrike under 1700-talet och hänger fortfarande med. Årligen anordnar vår sektion och närliggande föreningar små jaktfältskjutningar. Här skjutes då mot djurfigurer på olika avstånd. Större tävlingar anordnas årligen både VM, EM, NM och SM.

Våra skyttar tillhör givetvis: Svenska Svartkruts Skytte Federationen. För Din medlemsavgift till förbundet får Du både tidning och en ansvarsförsäkring. Om Du finner intresse för vår verksamhet gå in på www.sssf.net Här finner Du all information om vad vi sysslar med.

Vill Du prova på skytte med svartkrutsvapen så kontaktar Du någon av nedanstående funktionärer.

Välkomna att prova på!